Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi

Strefa rodzica

Dokumenty
Dla rodziców
Zrealizowane projekty
eTwinning
Galeria prac

Strefa dziecka

Wiadomości grupowe
Wiersze i piosenki
Wydarzenia 2018/2019
Humor

Dokumenty

Statut Przedszkola

Roczny plan pracy na rok 2018- 2019

Podstawa Programowa z dnia 24 II 2017

Plan Współpracy z Rodzicami 2018/2019

Koncepcja rozwoju przedszkola- 2017-2022

Program Adaptacyjny

Program wychowawczy