Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi - kadra

Strefa rodzica

Dokumenty
Dla rodziców
Zrealizowane projekty
eTwinning
Galeria prac

Strefa dziecka

Wiadomości grupowe
Wiersze i piosenki
Wydarzenia 2018/2019
Humor

Kadra naszego przedszkola zapewnia kompetentną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Ci wykwalifikowani, kreatywni, wrażliwi pedagodzy, czuwający nad bezpieczeństwem dzieci, tworzą klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Nauczyciele biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.
Wiodącą ideą pracy nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.

mgr Maria Zając - dyrektor

mgr Alina Wolak - nauczyciel

mgr Sandra Smolin-Stupak - nauczyciel

mgr Magdalena Paczula - nauczyciel

Barbara Kowalska - intendent

Karolina Nalikowska - referent

Daniela Labusga - woźna oddziałowa

Amalia Witek - woźna oddziałowa

Damian Kowalski - konserwator