Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi - o przedszkolu

Strefa rodzica

Dokumenty
Dla rodziców
Zrealizowane projekty
eTwinning
Galeria prac

Strefa dziecka

Wiadomości grupowe
Wiersze i piosenki
Wydarzenia 2018/2019
Humor

Przedszkole jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

Przedszkole istnieje od 1976 r. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Tworzone grupy dzieci są zbliżone pod względem wieku. Sale zabaw wyposażone są w nowoczesne sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada dwie sale dydaktyczno- zabawowe, łazienki, szatnie dziecięce, jadalnię, kuchnię i pomieszczenia gospodarcze. Od początku istnienia przedszkole jest stale modernizowane i remontowane. Posesja przedszkola posiada obszerny plac zabaw o powierzchni 50 arów. Cechą charakterystyczną naszego placu jest aleja wysokich dębów, pod którymi można się schronić w upalne dni. Nasz plac jest wyposażony w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia zabawowe. Przedszkole pełni funkcję:

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dla dzieci od 3-5 lat oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci korzystają z trzech posiłków

Posiłki są smaczne, wartościowe i dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka. Przedszkolem kieruje dyrektor. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Co najmniej jeden nauczyciel towarzyszy dzieciom przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu.

Oferta edukacyjna

Nauczyciele stosują twórcze i aktywizujące metody pracy między innymi Metodę Dobrego Startu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy, gimnastykę twórczą R. Labana oraz A. i M. Kniessów, a także elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Nauczyciele realizują również programy ogólnopolskie: program „Kubusiowi przyjaciele natury”- VI edycja, „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Moje dziecko idzie do szkoły”. Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez realizacje w ramach PO KL 9.1.1 projektów:

Założeniem powyższych projektów było wydłużenie czasu pracy obu oddziałów oraz zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia artystyczne- plastyka, zajęcia socjoterapeutyczne oraz teatralne. Dzięki współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu od 1 stycznia 2011 r. do 30.06.2012 r. uczestniczyliśmy w projekcie „ Pomysłowe przedszkolaki” realizując warsztaty sportowe i zajęcia superpamięci. Dziecko w naszym przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności.