Jesteś tutaj

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni

Przedszkolem kieruje dyrektor. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i tworzy klimat sprzyjający uczeniu się i pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Co najmniej jeden nauczyciel towarzyszy dzieciom przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu.

Kadra Pedagogiczna  to zespół pracujący z pasją i zaangażowaniem.

Maria Zając- dyrektor Przedszkola

Kinga Bul- logopeda

Magdalena Paczuła- religia

Angelika Rother- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Magdalena Sobocińska-  nauczyciel wychowania przedszkolnego

Alina Wolak- nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego