Jesteś tutaj

Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni

Gabriela Hermais- starszy woźny

Beata Jawna- starszy woźny

Barbara Kowalska- intendent

Damian Kowalski – konserwator

Katarzyna Mrożek- referent

Grażyna Sieradzka- kucharz