Jesteś tutaj

Odpłatność za przedszkole

Wysokość odpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest zgodnie z Uchwałą NR LVI.305.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Wysokość odpłatności za wyżywienie ustalane jest zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi a Wójtem Gminy Komprachcice