Jesteś tutaj

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni

Przedszkolem kieruje dyrektor. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i tworzy klimat sprzyjający uczeniu się i pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Co najmniej jeden nauczyciel towarzyszy dzieciom przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu.

Kadra Pedagogiczna  to zespół pracujący z pasją i zaangażowaniem.

Maria Zając- dyrektor Przedszkola

Kinga Bul- logopeda

Anna Baron- religia

Magdalena Mika- nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Baron-  nauczyciel wychowania przedszkolnego

Natalia Musiała-Kowolik - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nikola Baron- nauczyciel języka angielskiego

Dorota Macioszek- pedagog specjalny

Melania Stefanowska- psycholog